Warto zobaczyć:

Dąb Bolko
Poleski Park Narodowy
Poleski Park Krajobrazowy
Sobiborski Park Krajobrazowy
Cerkiew we Włodawie
Czworobok we Włodawie
Kościół we Włodawie
Muzeum Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego
Sobibór
Kościół w Orchówku
Cerkiew w Uhrusku
Cerkiew w Sosnowicy
Cerkiew w Horostycie
Ołtarz Główny w Hańsku
Cerkiew w Hannie
Skansen w Holi
Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu.*
 

Cerkiew we Włodawie

Cerkiew we Włodawie Pierwsze wzmianki o Włodawie pochodzą z XlII w., od 1475 roku była to posiadłość Sanguszków. Staraniem Andrzeja Sanguszki, król Zygmunt l nadał Włodawie około 1534 roku prawa miejskie. Miasto posiada szereg cennych zabytków, do których należy cerkiew parafialna, prawosławna ów. Narodzenia N.P.M. Pierwotna wzmiankowana w 1564 r. Obecna wzniesiona w latach 1840-42 kosztem Augusta Zamoyskiego. Usytuowana na krawędzi skarpy nadbużańskiej na terenie dawnego cmentarza. Murowana, w łypie cerkwi ruskiej, orientowana.

 


*/- "Polesie Lubeskie", Opracowanie tekstu : wstęp i przyroda w oparciu o materiały przygotowane przez ZChPK w Chełmie - Marek Sołtys, kultura i architektura - pod red. Marka Bema, informacja turystyczna pod red. Zygmunta Klimczuka
Autorzy fotografii: Olgierd Bielak, Marek Brzozowiec, Zygmunt Klimczuk, Marian Łubkowski, Marek Nasiadka, Andrzej Różycki, Stanisław Turski
Opracowanie graficzne i projekt :Brokat Mat-Paulina Tramecourt, Marek Brzozowiec
Wydawca Brokat Mat , Warszawa 1999