Warto zobaczyć:

Dąb Bolko
Poleski Park Narodowy
Poleski Park Krajobrazowy
Sobiborski Park Krajobrazowy
Cerkiew we Włodawie
Czworobok we Włodawie
Kościół we Włodawie
Muzeum Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego
Sobibór
Kościół w Orchówku
Cerkiew w Uhrusku
Cerkiew w Sosnowicy
Cerkiew w Horostycie
Ołtarz Główny w Hańsku
Cerkiew w Hannie
Skansen w Holi
Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu.*
 

Cerkiew w Sosnowicy

Cerkiew w Sosnowicy Wieś Sosnowica wzmiankowana w 1446 roku, w XVII-XIX wieku związana z rodem Sosnowskich. We wsi znajduje się kościół parafialny wzniesiony w latach 1790-1804 z dwiema wolnostojącymi dzwonnicami. W pobliżu zespół dworsko-parkowy oraz oficyna z 1783 roku odrestaurowana w 1999 roku. W zachodniej części wsi znajduje się, obecnie nieczynna cerkiew prawosławna z 1891 roku z bogato zdobionymi elewacjami. Z miejscowością Sosnowica wiąże się miłosny epizod z życia Tadeusza Kościuszki.

 


*/- "Polesie Lubeskie", Opracowanie tekstu : wstęp i przyroda w oparciu o materiały przygotowane przez ZChPK w Chełmie - Marek Sołtys, kultura i architektura - pod red. Marka Bema, informacja turystyczna pod red. Zygmunta Klimczuka
Autorzy fotografii: Olgierd Bielak, Marek Brzozowiec, Zygmunt Klimczuk, Marian Łubkowski, Marek Nasiadka, Andrzej Różycki, Stanisław Turski
Opracowanie graficzne i projekt :Brokat Mat-Paulina Tramecourt, Marek Brzozowiec
Wydawca Brokat Mat , Warszawa 1999