Warto zobaczyć:

Dąb Bolko
Poleski Park Narodowy
Poleski Park Krajobrazowy
Sobiborski Park Krajobrazowy
Cerkiew we Włodawie
Czworobok we Włodawie
Kościół we Włodawie
Muzeum Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego
Sobibór
Kościół w Orchówku
Cerkiew w Uhrusku
Cerkiew w Sosnowicy
Cerkiew w Horostycie
Ołtarz Główny w Hańsku
Cerkiew w Hannie
Skansen w Holi
Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu.*
 

Okolice Jeziora Białego

Znajdujesz się w Polsce środkowo-wschodniej, w dorzeczu dwóch rzek: Wieprza i Bugu, w przepięknej krainie, jaką jest Polesie Lubelskie. Ten, do niedawna ubogi i zacofany region, kojarzący się wielu osobom ze słowami pieśni pt. "Polesia czar", dziś ma inny charakter.

Dzika i nieujarzmiona przyroda, o której mówi ta piękna nostalgiczna, przedwojenna pieśń, pozostała już tylko na wybranych fragmentach. Odznaczają się one nadal niepowtarzalnym pięknem jezior, moczarów i torfowisk, bogactwem rzadkiej interesującej flory i fauny oraz dużym zróżnicowaniem siedlisk i zbiorowisk roślinnych.

Staraniem wielu ludzi najcenniejsze formy przyrody, zarówno ożywionej jak i nieożywionej, w ciągu wielu dziesięcioleci uzyskiwały status prawnej ochrony. Powstawały, więc pomniki przyrody, rezerwaty, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Ukoronowaniem tych działań było utworzenie z dniem 1 maja 1990 roku Poleskiego Parku Narodowego, pierwszego w Polsce parku narodowego o charakterze wodno-torfowiskowym.

Zwiedzając naszą, krainę przekonasz się, że niezwykle interesującej przyrodzie towarzyszy nie mniej interesująca, barwna historia. Historia jakże często tragiczna, gdyż wiąże się ona niejednokrotnie z ofiarą najcenniejsze wartości, jaką jest życie ludzkie składane w obronie Ojczyzny. Wędrując po naszej krainie natkniesz się również na ślady wybitnych postaci historycznych. To tutaj w Sosnowicy przeżył swój nieszczęśliwy romans Tadeusz Kościuszko. Tutaj na lej ziemi został ranny ksiądz Stanisław Brzózka, jedna z czołowych postaci powstania styczniowego.

To w okolicy wsi Wytyczna w październiku 1939 roku rozegrała się jedna z dramatyczniejszych bitew stoczonych przez Wojsko Polskie z Armią Czerwona. To na tej ziemi lała się krew niewinnych unitów prześladowanych za przekonania religijne. To tylko kilka nielicznych, przytoczonych przykładów. Inne poznasz wędrując po krainie jezior, moczarów i bagien.

Dlatego też Twojej wędrówce po Polesiu, oprócz zachwytu nad pięknem ojczystej przyrody, będzie towarzyszyć, być może, głęboka refleksja nad przeszłością jego terenów oraz hołd składany pamięci tym, którzy oddali swoje życie broniąc słusznej sprawy. Jeśli Chcesz uciec od miejskiego zgiełku i hałasu - to tu znajdziesz ostoję spokoju, ciszy oraz piękną przyrodę, co pozwoli Ci zregenerować siły byś pełen animuszu mógł wrócić do pracy.

Oferta spędzenia czasu w naszej krainie wypływająca z ciągle doskonalącej się sieci gospodarstw agroturystycznych - to idealna odtrutka na stres, pogoń za pieniądzem i kłopoty dnia codziennego, zarówno zawodowe jak i osobiste. Na Polesiu możesz także wypocząć w licznych ośrodkach wypoczynkowych zlokalizowanych nad malowniczymi i jeszcze nieskażonymi jeziorami. Tu można także wypróbować swoje umiejętności wędkarskie i pływackie. Dzika i nieujarzmiona rzeka Bug uznawana jest w naszym regionie za rzekę najbardziej obfitującą w ryby. Jeśli swój pobyt zaplanujesz w lipcu czeka Cię dodatkowa atrakcja.

Od kilku lat we Włodawie organizowany jest, trwający kilka dni festiwal pn. "Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem". Biorą w nim udział zespoły niemalże z całej kuli ziemskiej. Jest to doskonała okazja do poznania folkloru ż różnych regionów świata. Mamy nadzieję, że przedłożona oferta spędzenia urlopu w tym zakątku Polski jest atrakcyjna. Nie żałuj, więc dni spędzonych w naszej krainie, która swym urokiem, ciekawą historią, niepowtarzalnym pięknem oraz wieloma innymi atrakcjami wynagrodzi poświęcony jej czas.

 


*/- "Polesie Lubelskie", Opracowanie tekstu : wstęp i przyroda w oparciu o materiały przygotowane przez ZChPK w Chełmie - Marek Sołtys, kultura i architektura - pod red. Marka Bema, informacja turystyczna pod red. Zygmunta Klimczuka
Autorzy fotografii: Olgierd Bielak, Marek Brzozowiec, Zygmunt Klimczuk, Marian Łubkowski, Marek Nasiadka, Andrzej Różycki, Stanisław Turski
Opracowanie graficzne i projekt :Brokat Mat-Paulina Tramecourt, Marek Brzozowiec
Wydawca Brokat Mat , Warszawa 1999