Warto zobaczyć:

Dąb Bolko
Poleski Park Narodowy
Poleski Park Krajobrazowy
Sobiborski Park Krajobrazowy
Cerkiew we Włodawie
Czworobok we Włodawie
Kościół we Włodawie
Muzeum Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego
Sobibór
Kościół w Orchówku
Cerkiew w Uhrusku
Cerkiew w Sosnowicy
Cerkiew w Horostycie
Ołtarz Główny w Hańsku
Cerkiew w Hannie
Skansen w Holi
Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu.*
 

Ołtarz Główny w Hańsku

Ołtarz Główny w Hańsku Kościół parafialny w Hańsku (dawna cerkiew parafialna, prawosławna, później greko-katolicka wzmiankowana od 1564 roku) wyposażony jest w późnobarokowy ołtarz główny i dwa ołtarze boczne z ok. 1716 roku autorstwa Szymona Słowikowskiego. Przed ołtarzem późnobarokowa balustrada tego samego autora podobnie datowana. Do bogatego wyposażenia należą też XVIII-wieczna barokowo-klasycystyczna chrzcielnica z piaskowca oraz ornaty z l połowy XVIII wieku.

 


*/- "Polesie Lubeskie", Opracowanie tekstu : wstęp i przyroda w oparciu o materiały przygotowane przez ZChPK w Chełmie - Marek Sołtys, kultura i architektura - pod red. Marka Bema, informacja turystyczna pod red. Zygmunta Klimczuka
Autorzy fotografii: Olgierd Bielak, Marek Brzozowiec, Zygmunt Klimczuk, Marian Łubkowski, Marek Nasiadka, Andrzej Różycki, Stanisław Turski
Opracowanie graficzne i projekt :Brokat Mat-Paulina Tramecourt, Marek Brzozowiec
Wydawca Brokat Mat , Warszawa 1999