Warto zobaczyć:

Dąb Bolko
Poleski Park Narodowy
Poleski Park Krajobrazowy
Sobiborski Park Krajobrazowy
Cerkiew we Włodawie
Czworobok we Włodawie
Kościół we Włodawie
Muzeum Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego
Sobibór
Kościół w Orchówku
Cerkiew w Uhrusku
Cerkiew w Sosnowicy
Cerkiew w Horostycie
Ołtarz Główny w Hańsku
Cerkiew w Hannie
Skansen w Holi
Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu.*
 

Cerkiew w Hannie

Cerkiew w Hannie Drewniana cerkiew unicka w Hannie, fundacji Hieronima Floriana Radziwiłła, zbudowana w latach 1739-42, przykład realizacji postanowienia Synodu Zamojskiego (unickiego) z 1720 roku określającego, że wnętrze cerkwi miało być urządzone tak samo, jak w kościołach łacińskich. Obecnie jest to kościół rzymsko-katolicki pw. św. Piotra i Pawła. Obok wznosi się drewniana dzwonnica z 1739 roku i murowana kapliczka z 1791 roku oraz drewniana plebania z 1844 roku.

 


*/- "Polesie Lubeskie", Opracowanie tekstu : wstęp i przyroda w oparciu o materiały przygotowane przez ZChPK w Chełmie - Marek Sołtys, kultura i architektura - pod red. Marka Bema, informacja turystyczna pod red. Zygmunta Klimczuka
Autorzy fotografii: Olgierd Bielak, Marek Brzozowiec, Zygmunt Klimczuk, Marian Łubkowski, Marek Nasiadka, Andrzej Różycki, Stanisław Turski
Opracowanie graficzne i projekt :Brokat Mat-Paulina Tramecourt, Marek Brzozowiec
Wydawca Brokat Mat , Warszawa 1999