Ul w skansenie w Holi

Ul "kłoda" w skansenie w Holi